Tin du lịch

Du lịch cộng đồng bền vững ở Hà Giang

Trong những năm gần đây, cao nguyên Đồng Văn trở thành điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với các điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang.
> Bảo tồn Kế hoạch Dong đá cao nguyên Vân
> Khám phá “Nhà của Pao” trên cao nguyên
> Ngao du cao nguyên Hà Giang

Đây là những điều kiện rất thuận lợi cho phát triển du lịch của Hà Giang, nhưng cần phải có định hướng đúng, bao gồm cả các nội dung của nguồn nhân lực du lịch, xây dựng làng văn hóa du lịch và dịch vụ phát triển cộng đồng, du lịch hấp dẫn.

cndadv

Theo số liệu thống kê của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh đã có hơn 50 ngôi làng đã được phát triển trên các cộng đồng du lịch Làng văn hóa trong đó có hơn 30 ngôi làng đã được đưa ra, với đa số các làng của người Dao, Tày, Mong … mang lại một diện mạo mới của khu vực nông thôn rõ ràng, theo hướng tích cực. Một số người dân ban đầu thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước; cung cấp thu nhập tuy ít ỏi, nhưng ý nghĩa cảm hứng, đứng ra như là làng văn hóa Làng Tiến Thắng, thôn Tha (Hà Giang); Lung Tao (Vị Xuyên); Nam An (Bắc View); Bắc Mỹ, Chì (Quảng Bình); Lạng Giang – Tây Nguyên (Hoàng Su Phì); Nấm hội nghị (Xín Mần); Ban Lan (Bắc Mê); Năm dặm (Bà); Podium Nhật Bản (Yên Minh); Lung Cam On, Lô Lô Chải (Đồng Văn); Sang Pa A (Mèo Vạc) …

Tuy nhiên, một số thiếu hiệu quả làng hoạt động, không có khách du lịch đến thăm … bởi các lý do: Việc lựa chọn và xây dựng không đồng đều; thiếu các lựa chọn danh mục đầu tư, không đảm bảo các điều kiện dịch vụ, thu hút khách du lịch, chẳng hạn như vị trí, cảnh quan, cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, văn hóa và truyền thống, sự hấp dẫn của du lịch sản phẩm; khai thác tài nguyên văn hóa trở thành sản phẩm du lịch nhân văn không tập trung; phát triển các hợp tác xã, làng nhưng kết quả điều hành chưa cao; tham gia của cộng đồng vào du lịch đã không được tổ chức và quản lý một cách thích hợp. Bên cạnh đó là kinh nghiệm hạn chế và trang thiết bị phục vụ tối thiểu cần thiết và tuyên truyền ….

Giải pháp phát triển bền vững:

Du lịch Ninh Chữ

Theo các chuyên gia, để du lịch phát triển bền vững của cộng đồng Hà Giang, đầu tiên của tất cả các phòng ban chức năng yêu cầu sự tích cực, người dân dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của tỉnh. Cùng đó thúc đẩy giáo dục, giáo dục nâng cao nhận thức du lịch cho mọi người sâu trong nhiều hình thức phù hợp với vai trò, vị trí, hiệu quả kinh tế-xã hội mang lại từ du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch cộng đồng … tìm hiểu tâm lý xã hội với phát triển du lịch, điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn , dân tộc, phương thức tổ chức của thôn, tổ chức sản xuất, nhà ở, trang phục, các mối quan hệ gia đình, hoạt động, ẩm thực, lễ hội, phong tục đám cưới, tín ngưỡng, nghi lễ, múa, thơ ca, văn học dân gian, thần thoại, truyền thuyết, cổ vật, cổ vật cổ, công việc truyền thống …; phát triển sản phẩm du lịch dựa vào nguồn lực và điều kiện du lịch đã được khai thác để chọn ứng dụng, tập trung đầu tư, làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch …

Nhận xét về các chuyến đi tại các cộng đồng du lịch Làng văn hóa trong tỉnh, một số du khách đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ … chia sẻ tính năng phổ biến: “Phong cảnh thiên nhiên Hà Giang là rất xinh đẹp, làng được xây dựng khá khu vực bản sắc độc đáo vùng cao; các món ăn rất đa dạng, phong phú, ngon; người bạn … Chúng tôi chỉ hy vọng, ngoài các địa chỉ, mà sẽ được biết đến nhiều điểm du lịch hấp dẫn, đặc biệt là yêu cầu đầu tư thêm cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, du lịch sản phẩm … Vì vậy, nó sẽ thu hút nhiều du khách. Đảm bảo các yếu tố này, hãy chắc chắn rằng Hà Giang sẽ đi du lịch phát triển bền vững, tạo điều kiện để mọi người giao và quảng bá một hình ảnh tích cực của các vùng cực bắc của Tổ quốc … “.

Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Ninh Chữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *