Tin du lịch

Thành phố festival cấp quốc gia

Lễ hội Thành phố Huế là một cấp quốc gia và quốc tế, là đầu mối giao lưu kinh tế trong khu vực và trong các hành lang của thương mại quốc tế …
> 65000 khách du lịch Festival Huế nghề truyền thống
> Kinh nghiệm du lịch sinh thái Đông Nam, Huế
> Hội chợ làng Nhộn nhịp Việt Nam tại Huế

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố. Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, thành phố Festival Huế là một tầm vóc quốc gia và quốc tế.
Quyết định số 597 / QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố. Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế; xây dựng thành phố quy hoạch hợp lý cấu trúc không gian, kiến ​​trúc đô thị hài hòa với thiên nhiên, cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại để đáp ứng vai trò và chức năng của các vùng đô thị đặc điểm của sinh viên Status, cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa có ý nghĩa quốc gia và quốc tế; Xây dựng thành phố. Huế và khu vực định hướng phát triển, mở rộng đô thị thành đô thị trung tâm của tỉnh Thừa Thiên – Huế trong tương lai; đã trở thành một trong sáu đô thị quốc gia.
huefestival_2

Theo Quyết định, phạm vi nghiên cứu gián tiếp bao gồm toàn bộ ranh giới tỉnh Thừa Thiên – Huế với 5.033,205km2 diện tích tự nhiên. Phạm vi điều chỉnh quy hoạch bao gồm TP. Huế hiện có (70,99km2) và phát triển khu vực theo định hướng, mở rộng đô thị trong phạm vi của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang và một phần (thị trấn Thuận An và các xã lân cận); diện tích khoảng 300 – 350km2.

Du lịch Ninh Chữ

Theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt, đến năm 2030, dân số của thành phố. Huế và các đô thị trong quy hoạch chung đã được điều chỉnh tăng khoảng 670.000 người, trong đó dân số thành phố. Huế khoảng 410.000 người và phát triển vùng dân theo định hướng, mở rộng đô thị khoảng 260.000 người.
Đến năm 2050, dự báo dân số thành phố. Huế và khu vực định hướng, mở rộng khoảng 1 triệu người. Phát triển phương hướng nhiệm vụ của không gian đô thị là nghiên cứu và đề xuất một mô hình phát triển không gian đô thị để đảm bảo sự gắn kết và đồng bộ hóa ổn định giữa các không gian phù hợp với chiến lược phát triển đô thị theo các giai đoạn (2020, 2030) …
huefestival_1

Quyết định nêu rõ sự cần thiết để xác định ngưỡng kích thước của sự phát triển dân số của khu vực TP. Huế để giảm sức ép dân số, nâng cao chất lượng và điều kiện sống, bảo tồn không gian, kiến ​​trúc và cảnh quan đô thị đặc. Bên cạnh đó, phương pháp đề xuất quy hoạch và bảo vệ di sản văn hóa; các giải pháp thúc đẩy và tổ chức lại các khu vực di tích, đặc biệt là thành phố thủ đô và lăng mộ của các vua nhà Nguyễn.

Đồng thời, đề xuất phân vùng cơ sở du lịch và liên kết các cơ sở du lịch trực tuyến để tối đa hóa các lợi thế tiềm năng (vốn di sản Huế; các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; tượng đài lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh núi, biển, đầm phá, ..) của thành phố Huế và các khu vực xung quanh.

Hạn chế phát triển các khu dân cư đô thị dọc theo các tuyến đường giao thông vào hướng trung tâm thành phố. Tổ chức các vùng đệm giữa khu vực đô thị với không gian xanh; đề xuất các kiến ​​trúc và cảnh quan trên cơ sở phát huy các đặc điểm của địa hình; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên dọc theo khu vực sông và không gian xanh của thành phố

Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Ninh Chữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *