Tin du lịch

Bồi dường thuyết minh viên du lịch

Nâng cao chất lượng đội ngũ thuyết minh du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Với sự hỗ trợ của Dự án Phát triển Du lịch Đơn vị bền vững Quản lý tiểu vùng Mê Kông Quảng Bình.
Từ 27/11 – 12/01/2012 tại xã Sơn Trạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các khóa học đào tạo chuyên nghiệp tỉnh Quảng Bình Công viên du lịch chú ý cho những người tham gia đều là thành viên của Trung tâm lưu Phong Nha Du lịch và Du lịch quản lý ban của Thiên Đàng.

lopbdthuyetminhvien

Thông qua các lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu các nhiệm vụ thuyết minh du lịch chuyên đề, tổng quan về du lịch ở Quảng Bình, định hướng và giải pháp phát triển du lịch ở Quảng Bình, một cái nhìn tổng quan của Quốc Làm vườn Phong Nha – Kẻ Bàng, tình hình hoạt động du lịch trong vườn và một số văn bản pháp luật liên quan đến công việc của thuyết minh viên và các hoạt động du lịch.

du lịch Ninh Chữ

Trong quá trình học tập, ban tổ chức cũng mất lớp thời gian để giảng viên và sinh viên để trao đổi và trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tế và trả lời các vấn đề khó khăn trong quá trình hướng dẫn khách. Thông qua các lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kỹ năng kiến ​​thức của nhân viên ghi chú, và giải thích được thực hiện thông qua các chuyến đi thực tế để học hỏi kinh nghiệm trong Thiên đàng và Phong Nha.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức thi và kiểm tra làm cơ sở cấp giấy chứng thuyết minh viên du lịch cho học sinh. Đây là một trong những điều kiện pháp lý quan trọng cho mục đích thuyết điều hành nhân viên của pháp luật, đồng thời nâng cao kỹ năng thuyết minh phục vụ khách du lịch. /.

Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Ninh Chữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *